کشور گرجستان در قسمت غربی آسیا و شرقی اروپا واقع شده است و با کشور های روسیه، تورکیه، ارمنستان و آذربایجان مرز دارد. تفلیس به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر گرجستان به حساب می آید. کشور گرجستان یکی از کشور هایی محسوب می شود که هرساله تورسیت های زیادی به...جدیدترین نوشته ها