این شهر به عنوان پایخت کشور جمهوری خلق چین و یکی از بزگترین شهر ها در جهان محسوب می شود. مساحت این شهر برابر با 16,801,25 کیلو متر مربع است و جمعیت آن حدود 21,500,000 میلیون نفر می باشد. شهر پکن بعد از شانگهای دومین شهر شلوغ چین از نظر جمعیت، مرکز سی...جدیدترین نوشته ها