منطقه ییلاقی پرور: منطقه حفاظت شده پرور در جاده ساری از سمت شهمیرزاد واقع شده است. این منطقه به علت قرار گرفتن در میان دو اکوسیستم مناطق بیابانی جنوب استان سمنان و مناطق جنگلی استان مازندران دارای طبیعت بسیار زیبایی است. از مهمترین روستاهای د‌اخل منط...


آرامگاه با یزید بسطامی از آثار تاریخی استان سمنان در شهر بسطام شاهرود است. این آرامگاه در مجموعه ای شامل یک مسجد و چند مزار و بنا واقع شده است. بیشترین قسمت آرامگاه بایزید بسطامی در دوره ایلخانیان ساخته شده است. بایزید بسطامی عارف قرن سوم هجری و از ب...


مرغوب ترین سوغات سمنان پسته است. پسته گیاهی است که از زمانهای قدیم در ایران کشت می شده است. اولین برداشت پسته در ایران از درختان خودروی جنگلی بودهه است. بیشترین برداشت پسته سمنان از دامغان و شاهرود است. در دامغان که شهری کویری است پسته های مرغوبی به...


هتل جهانگردی شاهرود: هتل جهانگردی شاهرود در شاهرود، خیابان فردوسی، داخل پارک شهر واقع شده است. شاهرود مرکز شهرستان شاهرود در استان سمنان است. این شهر بعلت دارا بودن دو نوع اقلیم مرطوب و خشک از شهرهای خوش آب و هوای ایران است. فاصله هتل جهانگردی شاهرود...جدیدترین نوشته ها