کشور روسیه از جمله کشور هایی می باشد که در آن شما می توانید به بازدید از جاذبه های متعدد آن بپردازید. پایتخت و بزرگترین شهر این کشور مسکو می باشد و از آب و هوایی سرد برخوردار می باشد و بطوری می توان گفت که زمستان های سرد و طولانی دارد و تابستان هایش...جدیدترین نوشته ها