ارمنستان کشوری در شمال ایران و از مهم ترین مراکز گردشگری در جهان به حساب می آید. قدمت این کشور به هزاران سال پیش باز می گردد. قدیمی ترین کتیبه های یافت شده که متعلق به سده 14 قبل از میلاد هستند، نشان از قدمت این کشور دارند و در این کتیبه ها، مردمان س...


ارمنستان یکی از همسایگان شمال غربی ایران است که با استان آذربایجان شرقی مرز دارد. این کشور به پایتختی شهر ایروان کشوری نسبتا کوچک به حساب می آید و جمعیتی در حدود 3 میلیون نفر را داراست. این کشور در گذشته بخشی از شوروی سابق بوده است که به عنوان جمهوری...


ارمنستان که یکی از همسایه های شمال غربی ایران است، از لحاظ فرهنگی و بخصوص فرهنگ غذایی به کشور ما بسیار نزدیک است. به طوری که غذاهایی همچون کباب کوبیده، کباب برگ، دلمه و کوفته از غذاهای مشترک بین دو فرهنگ است. معمولا غذاهایی ارمنی باب میل گردشگران ایر...جدیدترین نوشته ها