آلانیا از شهرهای تاریخی ترکیه است که حدود ۱۳۵ کیلومتر با شهر آنتالیا فاصله دارد. سرتاسر این شهر از شمال توسط رشته کوه های توروس احاطه شده و از جنوب نیز به دریای مدیترانه منتهی میشود‌. همین موقعیت جغرافیایی موجب شده است که آلانیا در تاریخ ترکیه به مشا...جدیدترین نوشته ها