آلانیا یکی از محبوب ترین و زیباترین شهر های کشور ترکیه است که با تفریحات و سرگرمی های مناسبی که دارد، همه ساله گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سمت خود می کشاند. این شهر تاریخی ترکیه به دلیل داشتن اماکن تاریخی و توریسی فراوانش بسیار مشهور است. به ط...


دهانه ی غار کورسانلار با عرضی در حدود ۱۰ متر و ارتفاع پنج متر یکی از غارهای هیجان انگیز می باشد.این غار ابی فوق العاده زیبا می باشد و شما می توانید با استفاده از قایق به داخل غار بروید و حتی می توانید مدت زمانی را به قایق رانی و تفریح در داخل غار بپ...جدیدترین نوشته ها