یکی از پر طرفدارین تورهای که به مقصد شهر استانبول برگزار می شود تورهای مناسبتی استانبول می باشد.در مناسبت های مختلف به خاطر تعطیلات تورهای متعددی به مقصد استانبول برگزار می شود و با توجه به مناسبت نیز شرایط و خدمات ویژه ای برای مسافران در نظر گرفته م...جدیدترین نوشته ها