. مهم ترين اين آبشارها، آبشار بيشه در ايستگاه بيشه شهرستان دورود، آبشار آب سفيد دربخش ذلقي شهرستان اليگودرز، آبشار افرينه در روستاي افرينه بخش ملاوي وآبشارهاي تاف و وارگ دربخش پاپي و آبشار های نوژیان و گریت در خرم آباد هستند. که بسیار جالب و مناسب ای...جدیدترین نوشته ها