این کشور در موقعیت جغرافیایی خوبی در شمال غربی دریاچه خزر قرار دارد و با توجه به آمار ها، آذربایجان در سال 2012 حدود 9,125 میلیون نفر جمعیت داشته است و مساحت آن به 86,600 کیلو متر مربع می رسد. آذزبایجان در سال 1991 استقلال خود را به عنوان کشوری مستقل...جدیدترین نوشته ها