زیبایی های مالزی کشور زیبا با میراث غنی فرهنگی که از نفوذ آسیا و اروپا برگرفته شده ، مالزی جاذبه های بسیاری دارد. ما برخی از بهترین منظره های فرهنگی و طبیعی ، مکانها ، بازارها و زیبایی های مالزی را برای شما فهرست کرده ایم. بازار مرکزی بازار مرکزی...جدیدترین نوشته ها