تور دبی فروردین 97 با ما درتورزپرس تجربه کنید میخوام برم دبی ، کی میخوایی بری ؟ تو تابستون ؟  نه تو پاییز ؟  نه تو زمستان ؟  نه تو بهار ؟  آره ،  کدوم ماهش میخوایی بری ؟ تو فروردین خوبه پس ، تور دبی فروردین 97 خیلی خوبه واست اتفاقا تو نوروز ام...


در سال 2016 در دی ماه سوزناک و سرد تبریز برای رفتن سه چهار روزه به یک جای گرم و مناسب به دنبال چند مکان گشتم و نرخ هارو بررسی کردم و نرخ تور دبی رو مناسب تر از بقیه دیدم و در انتخاب تورامارات و انتخاب توردبی چند دلیل دیگه ام داشتم. 1 - هوای گرم 2 -...جدیدترین نوشته ها