در مورد نام داورپناه داستانی در دل این قلعه نهفته است.قلعه دزک سیستان و بلوچستان در سال 1307 هجری شمسی قوای رضا خان به واسطه قشون دولتی به تصرف درامده است. در این محل با درگیری که بین قوای نظامی و نیروی های دوست محمد خان به وجود امد. در این بین سر...


در دوران محمدرضا شاه پهلوی از این قلعه برای پادگان ژاندارمری استفاده می شده است. زمانی به عنوان مدرسه نیز کاربرد داشته است. در اوایل انقلاب این قلعه متروکه می شود. متاسفانه در سال ۱۳۶۱ هجری شمسی حدود ۹۸ درصد معماری های فضای داخلی با بولدوزر مورد ت...جدیدترین نوشته ها