سنگ های رسوبی ماسه ای ساحلی در اندازه های مختلف برای دور تا دور این بنا استفاده شده است. این بنای فوق العاده ارزشمند در سال ۱۳۹۲ در فاز اول مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت .بازسازی مربوط به مرمت و ساماندهي درب و پنجره هاي چوبي، استحکام بخشي نقاط آسيب...جدیدترین نوشته ها