معماری این کاخ ترکیبی از هنر ایرانی، چینی و فرنگی است. این عمارت با یک ایوانن اصلی به عرض 17 متر، طول 3 متر و ارتفاع 14 متر رو به شرقی ساخته شده است. جنس ستون‌های ایوان هشت ضلعی از چوب کاج و چنار است. طول استخر 110 متر و عرض آن 16 متر است. طراحی تناس...جدیدترین نوشته ها