از جمله بهترین هتل های مالدیو عبارت اند از: 1-   هتل ریزورت ولیگاندو 2-هتل گیلی لانکانفوشی 3-میریهی ایسلند ریزورت 4-نالادو ریزورت 5-جی ای مانافاروجدیدترین نوشته ها