اب و هوای این کشور در قسمت های مرتفع معتدل است و میانگین بارش در این مناطق 100 سانتی متر است ولی در قسمت های غربی و جنوبی این کشور این میانگین به بیش از 200 سانتی متر می رسد . در واقع اب و هوای سریلانکا در سواحل گرمسیری است . دمای هوا در مناطق معتدل...جدیدترین نوشته ها