سیاحان مشهور اروپایی از این میدان دیدن کرده و به توصیف آن پرداخته‌اند. میدان نقشش جهان در سال ۱۳۱۳ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و در اردیبهشت ۱۳۵۸ به‌عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسید. این میدان جزء نخستین آثار ایرانی بود که به عنوان میراث...جدیدترین نوشته ها