.بناب يکی از شهرهای استان آذربايجان شرقی ايران است. اين شهر در غرب مراغه قرارر دار د. نام بناب به معنی بنِ آب يعنی مکانی در پايين رود و آب روان است. بناب بخاطر کباب های با کيفيت خود معروفيت دارد. از جاذبه های طبيعی شهرستان بناب تالاب و منطقه شکار ممن...جدیدترین نوشته ها