حتما با خواندن این نام در خوش سلیقگی ما برای معرفی مکان های دیدنی و گردشگری شک کرده اید اما با اصرار دیدن این گورستان باستانی را در شرق شهر به شما پیشنهاد میکنیم پارک و فضای داخلی این گورستان مکانی جذاب و خاطره انگز برای گردشگران به شمار می رود چون گ...جدیدترین نوشته ها