مورد دیگری که شما از برخورد با آن در سفر به این استان شگفت زده خواهید شد تکثر قومیتی در این استان است از بختیاری و عرب گرفته تا فارس و لر که همگی با فرهنگ ها و گویش هاو حتی گرایش هاش مذهبی متفاوت در کنار هم و یا در شهر های مختلف استان زندگی میکنند. ا...جدیدترین نوشته ها