قیمت بلیط استانبول در فصول مختلف متفاوت می باشد و با توجه به درخواست مسافران و همچنین عوامل مختلفی از قبیل شرایط جوی و همچنین آب و هوایی مشخص می شود.همه ساله افراد بسیار زیادی هستند که از نفاط مختلف دنیا و کشورهای مختلف به خصوص ایران تورهایی به مقصد...جدیدترین نوشته ها