جاذبه های گردشگری متنوع و منحصر به فرد تایلند هر ساله توریست های بسیاری را به این کشور روانه می سازد. تورهای بسیاری از ایران به مقصد تایلند نیز انجام می شود که مقصد بسیاری از آنها بازدید از سامویی و جاذبه های گردشگری ساموئی می باشد. اگر برای مسافرت ن...جدیدترین نوشته ها