ضراب خانه در نزدیکی‌ چهارسوی قیصریه و کاروانسرای شاه واقع شده است. شهرر اصفهان از مرکزهای مهم ضرب سکه بوده است. قدمت برخی ضراب خانه‌های اصفهان به دوران ساسانیان بازمی‌گردد و نشان‌دهنده رونق اقتصادی این بازار در گذشته است. از جالب‌ترین تغییرات کاربری...جدیدترین نوشته ها