نائین هم از شهرهای استان اصفهان است و دیدنی های شهر نائین نیز به دلیل قدمت آن کم نیستند. این شهر در شرق استان اصفهان قرار دارد. این شهر از غرب با اصفهان، از شمال با اردستان، از جنوب با یزد و از شرق با خور و بیابانک هم‌مرز است. در ادامه دو تا از مهم‌ت...جدیدترین نوشته ها