استانبول ترکیه یکی از قدیمی ترین و متمدن ترین کلان شهرهای جهان است که در غرب ترکیه و به عنوان شبه جزیره ای بسیار حیاتی در حال فعالیت است. این شهر از موقعیت سیاسی و تجاری بسیار مهمی برخوردار است و این اهمیت را می توان به تنگه بسفر در میانه شهر نسبت دا...جدیدترین نوشته ها