از مهم ترین مقصد های گردشگری در دنیا که در اندونزی قرار گرفته است، جزیره ی بالی می باشد که جاذبه ها و آب و هوای این شهر استوایی سبب شده تا توریست های زیادی به خصوص ایرانیان را به خود جذب نماید. اما درباره بالی و جاذبه های آن سخن بسیار است. در کنار ای...جدیدترین نوشته ها