استانبول از مهم ترین شهرهای ترکیه است که دارای طبیعتی چشم نواز می باشد. اگرچه این شهر بیشتر به مراکز خرید و تفریحات مهیج اش شهرت داردT اما با این وجود نمی توان جذابیت های طبیعی استانبول را در جذب این میزان از علاقه مندان بی تاثیر دانست. شما در هر نقط...جدیدترین نوشته ها