شرکت هواپیمایی ایرآسیا مالزی یکی از چند شرکت هواپیمایی میباشد که شما برای سفر به مالزی میتوانید از آن استفاده کنید. این شرکت که متعلق به خود کشور مالزی میباشد این روزها، نقش عمده ای در انتقال مسافرین پرواز های آسیایی دارد و با شعار " خدمات پروازی ارز...جدیدترین نوشته ها