بازدید از مزارع پرورش اسب، شترمرغ و شتر را از دست ندهید. تماشای مزرعه ارگانیک در جایی که همه تصور بیابان بی آب و علف در ذهنشان است، خالی از لطف نیست. برای لذت بردن از کنار آتش در هنگام شب نیز مکان خاصی در نظر گرفته شده است. می‌توانید به سمت ارتفاعات...جدیدترین نوشته ها