طاف و اكولوژي مناسب دراستان از ديگر ويژگي هايي است كه مي تواند ساعاتي خوش و به يادماندني را براي گردشگران، مسافران و دوست داران طبيعت لرستان رقمم بزند. اقلیم لرستان وجود چندين مقبره زيارتي، بيش از 30 سراب خروشان و زيبا، پوشش گل سنگ در رشته كوههاي كمر...



جدیدترین نوشته ها