حوض آبی در این شاه‌نشین است که هر وقت مهاجمان در را به آتش می‌کشیدند، محافظان ارگ با تخلیه آب حوض آتش آن را خاموش می‌کردند. همچنین، چاهی در بخش جنوب شرقی ارگ وجود دارد که نشان می‌دهد برای روزهایی که ناچار به مقاومت بودند، به فکر آب آشامیدنی نیز بوده‌...جدیدترین نوشته ها