بسیاری از هتل ها با توجه به قدمتی که دارند مورد توجه بسیاری از افراد قرار می گیرند. بسیاری از هتل ها به مراکز خرید نزدیک می باشند تا افراد به راحتی بتوانند به این مراکز مراحعه کنند.هتل های سیستان و بلوچستان از امکانات ویژه هتل ها می توان به گشت آزا...جدیدترین نوشته ها