معدن نخلک در اصل عبادتگاه بوده است. تاریخ این عبادتگاه چهار طاق به قرن 2 میلادیی بازمی‌گردد و عبادتگاه ساکنان دژ روبه‌روی آن و قلعه بزرگ نخلک بوده و در کار استخراج سرب از کوه و جداسازی نقره اشتغال داشته‌اند. برای بازدید از این عبادتگاه در محوطه معدن...جدیدترین نوشته ها