رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ :دستور کنترل دقیق افرادی که وارد آمریکا می شوند را صادر کرد. ترامپ به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد تا با دقت زیادی افرادی که وارد این کشور می شوند را کنترل کنند.جدیدترین نوشته ها