یک شرکت‌های هواپیمایی که اعلام کرده بودند ایرانی‌ها می بایست  جریمه استرداد بلیت آمریکا خود را پرداخت نمایند، در جلسه ایی  با لغو این جریمه برای بلیت‌های خریداری شده تا قبل از ۲۸ ژانویه، موافقت...جدیدترین نوشته ها