بازار تبریزیان: قدمت این بازار مربوط به دوران قاجاریه می باشد و در انتهای بازار پنجه علی واقع شده است.این بازار سنتی یزد دارای طول 59 متر، عرض 3.5 متر و ارتفاع 5.5 متر می باشد. معماری سقف این بازار به صورت طاق و تویزه با قوس های هلالی و جناقی است. سا...جدیدترین نوشته ها