از روستاهای سرخه میتوان روستای لاسجرد(روستای لاسجرد شاید همان آپاما باشد که توسط سلوکیان در ایالت پارت بنا نهاده شد)، روستای افتر(هفدر نیز نامیده می شود)، روستای بیابانک را نام برد. مهمترین محصولات کشاورزی سرخه صیفی جات و به ویژه خربزه، انار، پنبه، گ...


در قسمت جنوبی این کویر زمین های باتلاقی دیده می شوند. پوشش گیاهی کویر خوریان در مناطق شمالی استپی(استپ به اکوسیستم هایی گفته می شود که گیاهان بوته ای آن کوتاه و تنک هستند. در بین پوشش استپی خاک برهنه یافت می شود. درمنه از نوع گیاهان استپی می باشد) و...جدیدترین نوشته ها