نقش های حیوانی مانند اسب، الاغ وحشی، مار، گاو، سگ و روباه نیز در این نقوش چشم نوازی می کند.دره نگاران سیستان و بلوچستان نقش کنده هایی که روی سنگ ها هک شده است نشان از مردانی شگارگر یا گله دار دارد . این نقوش به دلایل و مقاصد مختلفی ترسیم شده اند .در...جدیدترین نوشته ها