کشور روسیه به دلیل قرار گرفتن در قسمت های شمالی زمین و نزدیک بودن به قطب شمال، بیشتر مساحت این کشور در منطقه سیبری قرار دارد و به همین امر نمی توان در این منطقه سکونت کرد. پایتخت این کشور شهر مسکو می باشد که شما می توانید با شرکت در تور روسیه به این...جدیدترین نوشته ها