یونان کشوری با تمدن بالا بوده و هم اکنون کشوری توسعه یافته است و بزرگترین شهر و پایتخت آن آتن می باشد. این کشور در سه ناحیه، بین قاره های آسیا، اروپا و آفریقا واقع شده است. این کشور با ترکیه، آلبانی، بلغارستان و مقدونیه مرز خاکی دارد. مساحت آن به 131...جدیدترین نوشته ها