از ساختمانی با این معماری فوق العاده اوایل به عنوان مرکز تثبیت غله استان و بعد از ان به عنوان ساختمان دادگستری استفاده می شده است . این اثر تاریخی به عنوان دانشکده علمی کاربردی میراث فرهنگی، محل تحصیل و آموزش دانشجویان علاقمند به این حوزه است.در حال...جدیدترین نوشته ها