از منابع آبی پارک ملی کویر دریاچه نمک است. درباره دریاچه نمک می شود گفت که بزرگترین شوره زار ایران است. این دریاچه به شکل یک مثلث و در قسمت غربی پارک ملی کویر قرار دارد. دریاچه نمک حوزه آبگیر بسیاری از رودخانه هاست و در اطراف آن باتلاق های وسیعی دیده...جدیدترین نوشته ها