۳۰۰ راهنمای گردشگری جهان وارد شیراز شدند


۳۰۰ راهنمای گردشگری از ۴۵ کشور دنیا بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ (95/10/13) وارد شیراز شدند.

هدف و مهمترین دستاورد حضور این گردشگران در شیراز معرفی جاذبه های گردشگری استان فارس و مزیت سفر با تور شیراز   به جهانیان می باشد.

همزمان با ورود این گردشگران به شیراز کمپین خوش آمد گویی مردم شیراز به همه جهانیان به شعار FARS WELLCOMES YOU ۲۰۱۷  راه اندازی شده است.

میزان زمان در نظر گرفته شده برای اقامت این گردشگران در استان فارس 2 روز می باشد که در این دو روز سعی میشود اکثر مراکز گردشگری مهم این استان معرفی شود.

 
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

جدیدترین نوشته ها