پل مارنان و پل شهرستان در اصفهان


 معرفی دو پل مارنان و پل شهرستان در اصفهان

پل مارنان و پل شهرستان در اصفهان::     رودخانه زاینده رود شهر اصفهان را به دو نیمه جنوبی و شمالی تقسیم می‌کند. پل مارنان نیز از جمله پل‌هایی است که بر روی رودخانه برای اتصال دو بخش این شهر به‌هم ساخته شده است. درست است که به اندازه پل خواجو و سی‌ و سه پل از شهرت برخوردار نیست، اما زیبایی‌های خاص خود را دارد.
این پل در غرب اصفهان، در بزرگراه خیام، بین پل وحید و پل فلزی قرار دارد. نخستین نظرر درباره وجه تسمه این پل این است که نام آن از مهربین اوستایی اخذ شده اسـت. برخی نیز نام مارنان را با پیچ و خم زاینده رود مرتبط مـی‌داننـد، یعنی به مانند مار. این پل سرفراز هم نامیده می‌شود.
طبق شواهد این پل بـه پیش از صفویان تعلق دارد. این پل به‌دلیل عبور و مرور فراوانن فرسوده شده بود و در زمان شاه سلیمان صفوی یکی از ثروتمندان ارامنه تعمیراتی روی آن انجام داد. برخی پایه‌های این پل را به دوران ساسانی نسبت داده‌اند. از زمان‌های بسیار دور این پل واسطه اتصال شمال ساحل رودخانه زاینده رود به جنوب ساحل آن بوده است. این پل امروزه 17 دهانه دارد، اما در گذشته بیش از 17 دهانه داشته است.

پل شهرستان قدیمی‌ترین سازه آبی زاینده رود
این پل در دوره ساسانیان درست شده و در زمان دیلمان و سلجوقیان مرمت شده است.. دلیل نام‌گذاری آن واقع شدن آن در روستای شهرستان است. طول آن حدود 105و عرض آن 4.25 تا 5 متر متغیر است. این پل 11 چشمه و 12پایه سنگى دارد. 2 دهنه کنارى آن به نهرهاى منشعب از رودخانه مربوط است. روى هرکدام از پایه‌‏هاى سنگى یک طاقنما وجود دارد که از سمت جنوب شروع می‌شوند و تعداد آنها به 8 عدد مى‌‏رسد. اندازه این طاقنماها متفاوت است.پل مارنان و پل شهرستان در اصفهان
بنایى از خشت و آجر در شمال پل با یک اتاق کوچک و دو طاقنما وجود دارد که بهه گمرک‌خانه مشهور است و امروزه پس از بازسازی به‌صورت چاپخانه سنتى درآمده است. این پل پلی جنگی و نظامی بوده است و به‌دلیل اینکه تاریخ ساخت آن به پیش از اسلام بازمی‌گردد، دارای اهمیت است.

پل مارنان و پل شهرستان در اصفهان
پل شهرستان به نام‌های پل جسپل مارنان و پل شهرستان در اصفهانر حسین و پل جیی نیز شهرت دارد. مصالح ساختمانی این پل از سنگ، آجر، خشت و ملات است. این پل بر بستر صخره‌‏اى رودخانه زاینده رود ساخته شده است. محل احداث پل جایى بود که رودخانه باریک شده است.
بر اثر طغیان مکرر رودخانه زاینده رود در پل ویرانی‌هایی ایجاد و سپس مرمت شده است.. آثار مرمت به‌دلیل ناهمگونى که در بین قوس‌هاى طاق وجود دارد، نمایان است. این پل در دوران آل بویه، سلجوقى و صفوى مرمت کلى شده است. در دوران صفوى مسیر اصفهان به شیراز از روی آن مى‌گذشت.پل مارنان و پل شهرستان در اصفهان
این پل در ۱ دی سال ۱۳۴۸۸ به‌عنوان آثار ملی ایران ثبت شده است.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به کاخ های اصفهان می توانید به لینک داده  شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

جدیدترین نوشته ها