ویژگی اقلیمی آذربایجان شرقی


 بهترین ویژگی اقلیمی آذربایجان شرقی

ویژگی اقلیمی آذربایجان شرقی و مختصات جغرافيايي
محدود ه هایي از ايران اسلامي كه نام آذربايجان شرقي بخود گرفته است، درگوشهه شمال غرب فلات ايران قرار دار د. رود ارس، حدود شمالي آن را با جمهوري هاي آذربايجان، نخجوان و ا رمنستان مرتبط و رود قطور و آبهاي درياچه اروميه، حدود غربي آن را با استان آذربايجان غربي همجوار مي كند . در جنوب، كشيدگي رشته كوهها، در هها، جلگ هها و دشتها باعث پيوستگي استان با آذربايجان غربي و زنجان مي شود. درشرق دره رودخانه دره رود و كوههاي سبلان و چهل نور و گردنه صائين و رود قزل اوزن در جنوب اين خطه را از استان اردبيل جدا مي سازد. استان آذربايجان شرقي از تنوع اقليمي قابل توجهي برخورداراست؛ به طوري كه در ٥٠ روز ازسال شاهد يخبندان و درگرم ترين ساعات روز ماه هاي گرم تابستان دربرخي مناطق، درجه حرارت بالاي ٤٠ درجه سانتيگراد است. ميزان نزولات جوي دراستان به طور متوسط از ٢٥٠ الي٦00 ميلي متر در نوسان می باشد.
سيماي استان ازهفت واحد كوهستاني و دره ها وجلگه هاي ميان آنها می باشد كهه عبارت از : قره داغ، ميشو و مورو، قوشاداغ، سبلان، سهند، بزقوش و تخت سليمان است. شمالي ترين و بزرگترين اين واحدها رشته كوه قره داغ مي باشد.
رودخانه اجي چاي با طول ٢٦٠ كيلومتراز ار تفاعات سبلان و دامنه هاي سهند سرچشمهه می گيرد. رودهاي وركش صوفيان، دريان، اسكو نيز از رودهاي حوضه اين استان است.
رود ارس در محدوده آذربايجان شرقي توسط ١٨ رودخانه كوچك و بزرگ كه از چند كيلومترر تا ٢80 كيلومتر طول دارد تغذيه می شود و با ٣٣٦٧ ميليون مترمعكب آبدهي سالانه، پرآب ترين رود استان به شمار می آید. آب وهواي آن در تابستان بسيار معتدل و در زمستان نسبتا سرد است . ميانگين بارندگي شهر تبريز به طور متوسط ٢٧٠ ميليمتر مي باشد.
استان آذربايجان شرقي داراي ١٦ شهرستان است كه عبارتند از: آذرشهر، اسكو، اهر،، بستان آبا د، بناب، تبريز، جلفا، سراب، شبستر، كليبر، مراغه، مرند، ملكان، ميانه ، هريس و هشترود.
مركزاستان آذربايجان شرقي شهر تبريز است كه وسعتي درحدود ١١٨٠٠ كيلومترمربعع دارد . درباره بنا و وجه تسميه شهر تبريز حمدالله مستوفي و ياقوت حموي مي نويسند: بناي تبريز از زبيده، زن هارو ن الرشيد است. وي به بيماري تب نوبه مبتلا بوده، روزي چند در آن حوالي اقامت كرده و دراثر هواي لطيف و دل انگيز آنجا بيماري زبيده زايل شده، فرموده شهري در آن محل بنا كنند و نام آن را تبریز بگذارند. قديمی ترين ذكر نام تبريز را در كتيبه سارگن دوم پادشاه اشور خواهيم يافت.

ویژگی اقلیمی آذربایجان شرقی
 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت تور ایران میتوانید به لینک داده شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

مقاله های مرتبط

جدیدترین نوشته ها