نام قدیم سمنان


درباره نام قدیم سمنان:

نام قدیم سمنان ::سمنان یکی از شهرهای ایران، مرکز استان سمنان و شهرستان سمنان است. این شهر در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کویر، در راه تهران به خراسان قرار گرفته است. آب و هوای آن خشک و معتدل است. در جنوب آن دشت کویر و ریگ جن قرار دارد.

درباره نام قدیم سمنان گفته ها و نظریات زیادی هست.

به روایت تاریخ نام قدیم سمنان قومس یا کومس بوده است که اکنون استان سمنان نام گرفته است. قومس در لغت ناحیه ای است بزرگ و سرزمینی پهناور و شامل شهرها و دهه ها و کشتزارها که در دامنه کوهستان طبرستان قرار دارد و شهر مشهور آن دامغان است. قومس درلغت به معنای مهتر و امیر قوم نیز می باشد. قومس در زمان مادها و هخامنشیان از ایالات بزرگ محسوب می شده است. در زمان کمبوجیه سمنان سه ایالت راگا(ری)، خراسان و استر آباد(گرگان) را بهم وصل می کرده است. درزمان سلوکیان، برای رضایت مردم، شهرهای بسیاری درقومس ساخته شد. در زمان ساسانیان قومس به پشتخوارگر تغییر نام داد. در زمان قاجار دامغان مرکز ایالت قومس بود. در زمان نخست وزیری دکتر علی امینی سال 1340 قومس که شامل دامغان، شاهرود، سرخه، بسطام بود با جنوب طبرستان یعنی سنگسر، شهمیرزاد و روستاهای توابع آن یکی شد وبه نام فرمانداری کل سمنان نام گرفت و مرکز آن هم سمنان قرار گرفت.

برخی نام قدیم سمنان را سمینا می دانند.در برخی کتب تاریخی بنای شهرستان را به تهمورث نسبت می دهند. گفته می شود که تهمورث به سمت خراسان در حال حرکتت بوده است. در میان راه از سمنان کنونی که آن زمان جلگه ای وسیع و زیبا بوده می گذرد. به دستور تهمورث شهری بزرک به نام سمینا در آنجا بنا شد.

مردم سمنان خود به چند باورند. برخی از آنها نام قدیم سمنان را سیم لام می دانند. سیم و لام دو فرزند نوح پیغمبر بوده اند.

برخی دیگر  از  نام های سمنان را سه مه نان می دانند. سه مه نان به معنای آن بوده که این منطقه نان و آذوقه را فقط تا سه ماه تامین می کند.

برخی دیگر هم نام قدیم ان را سمنون می دانند. سمنون نام یک درویش تارک دنیا بوده که در کوه زندگی می کرده است.

بارتولود بر این باور بود که سمنان همان سزرمینی است که ایزیدور خاراکسی(جغرافیدان یونانی و از اهالی شوش که در کتاب خود به نام ایالت های اشکانی از فومیسنه نام برده است) به نام فومیسنه از آن یاد کرده است.

نام قدیم سمنان

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به شهرستان های استان سمنان به لینک داده شده لطفا مراجعه نمایید

 
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

مقاله های مرتبط

جدیدترین نوشته ها