موقعیت جغرافیایی لرستان


درباره موقعیت جغرافیایی لرستان

موقعیت جغرافیایی لرستان::استان لرستان با مساحت 28559 كيلومتر مربع درغرب ايران واقع شده و1/7 درصد از كل مساحت كشور را در برمي گيرد.
اين استان بين مدارهاي 32 درجه و 37 دقيقه تا 34 درجه و 22 دقيقه عرض شمالي و 466 درجه و
51 دقيقه تا 50 درجه و 3 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است.
استان لرستان، از شمال به استان هاي مركزي و همدان، از جنوب به استان خوزستان، ازز شرق به
استان اصفهان و از غرب به استان هاي كرمانشاه و ايلام محدود مي شود.
اشترانكوه با 4050 متر ارتفاع بلندترين نقطه استان لرستان است. پست ترين نقطه آن درر جنوبي ترين ناحيه استان واقع شده و حدود 500 متر از سطح درياي آزاد ارتفاع دارد.
از نظر آب و هوايي در استان لرستان سه ناحيه آب و هوايي ديده مي شود :
ناحيه نيمه خشك و سرد كوهستاني
اين ناحيه مناطق نسبتاً مرتفع بيش از 1400 متر ارتفاع را شامل مي شود پائين بودنن ميانگين دماي
سالانه تفاوت دماي شب و روز و بارش بيشتر در مقايسه با ساير مناطق باعث تفاوت اينن ناحيه آب و
هوايي با ساير نواحي شده است. بروجرد، نورآباد، الشتر، اليگودرز، درود و ازنا در اينن قلمرو آب و هوايي قرار مي گيرند.و هوایی بهاری را در ماه های فروردین اریبهشت خرداد در این شهرها شاهد هستیم.
ناحيه نيمه خشك و معتدل مركزي
اين ناحيه از ارتفاع كمتري برخوردار است، اعتدال هوا، كاهش اختلاف دماي سالانه وو كمي وقوع
پديده يخبندان، از ويژگي هاي اصلي اين ناحيه است. خرم آباد، بخش چگني و قسمتي ازز كوهدشت
داراي اينگونه آب و هوا مي باشند. موقعیت جغرافیایی لرستان
ناحيه نيمه گرم و خشك جنوبي
قلمرو اين آب و هوا، پست ترين مناطق لرستان را شامل م يشود. بالا بودن ميانگين دمايي سالانه،
تبخير شديد و دائمي و كمي بارش از ويژگي هاي اصلي اين ناحيه آب و هوايي است.. پلدختر و بخش
 پاپي و نواحي مجاور آن داراي اين نوع آب و هوا هستند.

موقعيتهاي جغرافيايي استان لرستان از جمله كوهستاني بودن،دشتهاي ميان كوهي ،ميزان
نزولات جوي ،منابع آب و رودخانه ها پوششهاي جنگلي و مرتعي و جاذبه هاي توريستي.
به منظور روشن شدن موضوع و تاثير هريك از پديده هاي جغرافيايي مطرح شده تنوع
اقليمي منطقه ضرورت خواهد داشت.
واقع شدن در عرض هاي جغرافيايي متوسط و قرار گرفتن در منطقه ي معتدل . با توجه به
اين شرايط اين منطقه از اعتدال آب و هوايي برخوردار است .و مناسب برای سفرهای بهه یادماندنی است.

موقعیت جغرافیایی لرستان

شما عزیزان می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به تور لرستان به لینک داده  شده مراجعه نمایید و همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره عشایر لرستان به لینک داده شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

مقاله های مرتبط

جدیدترین نوشته ها