مساجد دیدنی آذربایجان شرقی


 درباره مساجد دیدنی آذربایجان شرقی

مساجد دیدنی آذربایجان شرقی : مسجد کبود: مسجد جهان شاه یا مسجد کبود تبریز گؤی مسجد بنا به دستور ابوالمظفر جهانشاه بن قره یوسف که از سلسله ترکمان قره قویونلو بنا شده است که بنای آن به همت و نظارت جان بیگ خاتون زن جهانشاه بن قرا یوسف قره قویونلو پایان یافت. این بنا از شاهکارهای هنر معماری اسالمی و ملقب به فیروزه جهان اسالم است و با کاشیهای معرق فیروزهای و الجوردی با انواع خطوط ثلث، نستعلیق، نسخ و طرحهای بدیع مهندسی و اسلیمی تزئین شده است. این مسجد در زلزله ویران شد. و مرمت و بازسازی آن به اهتمام زنده یاد استاد رضا معماران انجام گرفت. و زمان زیادی صرف مرمت و باز سازی آن گردید.گنبد آجری مسجد کبود از بزرگترین ساخته های آجری معماران اسالمی است که ادامه معماری عصر ایلخانی به حساب می آید. موقعیت این بنا در خیابان امام مابین میدان ساعت و چهارراه شهید بهشتی منصور می باشد.

مسجد مقبره تبریز: این بنا که در دوره صفوی ساخته شده است، نه ستون سنگی خوش تراش دارد، گنبدهایش بلند و ضربی است. در زلزله سقف آن فرو ریخته و بعداَ ساخته شده است. این کار توسط مرحوم میرزا مهدی قاضی طباطبائی انجام پذیرفته وچون مقبره خودشان در آنجاست به نام مسجد مقبره خوانده شده است. آیت ا... شهید سید محمد علی قاضی طباطبائی نیز در همین مسجد قرار دارد. این مسجد قبال به نام مسجد شاه معروف بود. موقعیت این بنا در خیابان دارایی اول بازار کفاشان می باشد.مساجد دیدنی آذربایجان شرقی
مسجد ثقه السالم: این مسجد که در دوره قاجار تکمیل شد و امامت آن با مرحوم میرزاا محمد شفیع ثقه السالم پیشوای شیعه جد مرحوم ثقه السالم شهید بود. از طرف شرقی مسجد یک طاق به مسجد افزوده شد و مسجد زمستانی دیگر در جانب شرقی مسجد احداث کردند و آقای ثقه السالم به واسطه شکست فاحشی که در آن طاق های جدید احداث و مسجد زمستانی واقع شده بود مجدداً این فضاها را برداشته و به وسعت مسجد افزودند. در حال حاضر این مسجد با بیست ستون سنگی و سی و چهار گنبد آجری یکی از بزرگترین مساجد تبریز میباشد. موقعیت این بنا در خیابان دارایی جنب صاحب المر واقع شده است.مساجد دیدنی آذربایجان شرقی
مسجد جامع: تاریخ ساخت مسجد جامع تبریز که در آخر بازار تبریز و ضلع جنوبی صحنن مدرسه طالبیه و مابین مساجد اسماعیل خال اوغلی و آلچاق مچید قرار گرفته است در دوره سلجوقی می باشد. در اثر زلزله چند طاق این مسجد شکست و فرو ریخت و بعداً بوسیله احدخان و پسر او حسین قلی خان دنبلی مرمت و تجدید بنا گردید. حاج طالب خان تبریزی بانی مدرسه طالبیه تبریز در وقف نامه مدرسه از این مسجد به نام مسجد کبیر تبریز نام برده است. در اوایل قرن معاصر شمسی، حاج محمد باقر کلکته چی تعمیرات عمدهای را در این مسجد انجام داده است. موقعیت این بنا در خیابان شهید مطهری راسته کوچه می باشد.

مساجد دیدنی آذربایجان شرقی

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به جاذبه های گردشگری آذربایجان شرقی به لینک داده شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

مقاله های مرتبط

جدیدترین نوشته ها