فرهنگ مردمان لرستان


 معرفی انواع فرهنگ مردمان لرستان

فرهنگ مردمان لرستان ::این فرهنگ در جای جای این منطقه همواره متغییر است و مردم این استان به دو دسته تقسیم می شوند.قسمتی لر خرم آبادی و گویشی لکی اند. که مناطق شهر های خرم آباد کوهدشت نورآباد پلدختر وغیره را شامل میشود.این دسته کاملا لکی صحبت می کنند.و دارای فرهنگ های بسیار قوی از نظر اعتقادات و آداب و رسوم و پایبندی به زمان های قدیم خویش می باشند و همچنان که با گذشت سالیانی دراز هنوز همان فرهنگ قدیمی خویش را حفظ کرده اند. و تغییری به آن صورت در فرهنگ آنان رخ نداده است. به گونه ای که مهمانی ها و برخوردهای مردمان با یکدیگر همانند قدیم بوده و شیوه سنتی قدیمی را پیش گرفته اند.ولی مردمان شهرهای الیگودرز ازنا درود لر بختیاری محسوب شده و زبان و گویشی متفاوت با خرم آبادی دارند. چرا که لهجه خرم آبادی یا همان لکی بسیار غلیظ و دیر فهم است برای کسی که آشنایی با این زبان نداشته باشد ولی لهجه بختیاری بسیار راحت و شیرین تر می باشد. فرهنگ این مردمان بسیار بالاتر از لکی ها بوده و با پیشرفت و ماشینی شدن زندگی ها این مردم توانسته خود را با شرایط وفق دهد وبرخوردهای نسبتا خوبی و با آگاهی در مورد مسائل از خود نشان داده اند. فرهنگ خود نشان از پیشرفت است و هر چه این فرهنگ بالاتر بوده امکانات و رفاه نیز همراه آن با خود رشد کرده و جلوه ی شگفت انگیزی را نشان می دهد. با شهرنشین شدن مردم شهرها لبلس محلی را کنار گذاشته و لباس عادی به تن کرده اند ولی مردم روستاها همچنان لباس و کلاه محلی را بر تن دارند. و هنگامی که به شهر می آیند همچنان با همان لباس به بازار و برای خرید میروند. لرستان سرزمینی با اداب و سنن و فرهنگ و رسومی دیرینه می توان گفت همچنان اصالت خویش را نگه داشته و شادی و جشن سرور خود را با نواختن موسیقی هی محلی حفظ کرده است و رقص و پای کوبی محلی همچنان برقرار است. اینجا لرستان مهد دلیر مردان غیوری است که لرهای آن به غیور بودن و اسقامت خویش معروف بوده و به خویش افتخار می کنند. فرهنگ این منطقه سبب شده روستا به قوت خود باقی مانده و هستند کسانیکه به فرهنگ قدیمی خویش وصل بوده و در مراسم های عروسی و عزا لباس محلی بر تن کرده و مساجد خود را با گلوله های بافتنی گل تزیین کرده وزیبایی دلنوازی به این مکان می دهد.

فرهنگ مردمان لرستان

شما عزیزان می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به تور لرستان به لینک داده  شده مراجعه نمایید و همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره عشایر لرستان به لینک داده شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

مقاله های مرتبط

جدیدترین نوشته ها